Je možné vypracovat různé druhy horoskopů, od jednoho tématu po celý obsáhlý výklad. Před zpracováním horoskopu je nutné znát své datum narození - místo, den, měsíc a rok, včetně přesné hodiny narození. Pokud hodinu svého narození neznáte, je možné ji zjistit z matriky místa narození. Pro množství a přesnost  informací a údajů, které z horoskopu obdržíte, proto doporučuji zjistit si své datum narození co nejpřesněji již před žádostí o horoskop. Dále je potřeba sdělit, které téma vás zajímá (např. partnertsví, zdraví) a ideálně popis průběhu problému/situace, kterou potřebujete zkonzultovat. 

Vypracované horoskopy jsou probírány během konzultace, jejíž délka závisí na množství údajů z horoskopu. Obvyklá konzultace pro jeden horoskop je jedna hodina. Je možné se také dohodnout jen na písemném zpracování bez osobní konzultace, konzultaci přes Skype nebo osobní konzultaci bez písemného zpracování. Aktuálně z rodinných důvodů zpracovám pouze ústní konzultace bez časově náročného písemného zpracování. 

U srovnávacích horoskopů je nutný souhlas i druhé strany.

Ceník je uvedený pod každým typem horoskopu a je orientační. Výsledná cena se odvíjí od vašich celkových požadavků a způsobu práce.

S informacemi a výstupy z horoskopů je možné dále pracovat s využitím psychologického poradenství. Vše dle vzájemné dohody a spolupráce.