Psychologické poradenství

V rámci psychologického poradenství nabízím:

  • individuální poradenství (osobní, rodinné, partnerské potíže)
  • krizová intervence (traumatický zážitek, úmrtí, rozvod)
  • poradenství při úzkosti, strachu, trémě 
  • poradenství s výběrem studia nebo povolání
  • podpora při zvládání somatických onemocnění
  • kontakt a nasměrování na další odborná pracoviště (psychiatr, klinický psycholog, PPP)

Psycholog vykonává svojí profesi v duchu úcty k osobnosti člověka a jeho životu a je nestranným poradcem. Při práci s klienty dodržuje povinnou mlčnlivost a pracuje dle etických zásad Českomoravské psychologické společnosti a Asociace manželských a rodinných poradců, viz. níže: https://cmps.ecn.cz/?page=eticky-kodex

https://www.amrp.cz/

 

Ceník poradenství

hodina konzultace 500 Kč